Contacten ouders - school

Een goed contact tussen ouders en school is voor een goede ontwikkeling van uw kind van groot belang. Vele ouders assisteren bij zowel schoolse als buitenschoolse activiteiten. Deze hulp is onmisbaar geworden.

Wij vinden het zeer belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van wat de school doet en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.
Het bezoeken van de ouderavonden (10-minuten gesprekken), de inloopavond en het bijwonen van de informatie/ kennismakingsavond kan hier voor een belangrijk deel aan bijdragen.

In de kleuterbouw krijgen alle ouders de mogelijkheid om één keer een ochtend mee te draaien in de groep. Bij de jongste kleuters komt de groepsleerkracht op huisbezoek.

Individueel contact tussen leerkracht en ouders of met de directie is mogelijk. Het is dan wel wenselijk dat u vooraf even een afspraak maakt. Voor verdere communicatie gebruiken wij het Ouderportaal, een handige app waarmee u zelf de absentie kunt melden, de nieuwsbrief ontvangt en korte berichten naar de leerkracht kunt sturen. 

Het aanvragen van verlof voor uw kind(eren) is mogelijk via het ouderportaal.