Hoofdluis en kinderzeer

Op de Willibrordus vindt elke 1e week na een schoolvakantie de hoofdluiscontrole plaats. In elke groep zijn er minimaal 3 luizen moeders / vaders die het haar van de kinderen controleren. Op het moment dat er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd nemen wij contact met u als ouder op met het verzoek om uw kind te behandelen. In de groep van uw kind zal dan een extra luizencontrole plaatsvinden.

Het is belangrijk om als ouder ook zelf regelmatig na te gaan of uw kind(eren) hoofdluis heeft. Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dat dan meteen doorgeven aan de groepsleerkracht? U wordt verzocht u kind direct te behandelen met een antihoofdluismiddel. In de groep van uw kind zal dan een extra luizencontrole plaatsvinden. Na 14 dagen zal er een her controle in de groep plaatsvinden. Via een berichtje in het Ouderportaal krijgt u informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan. Aan de ouders van de betreffende groep zal ook een berichtje worden verstuurd met informatie.
 
 
Heeft uw kind kinderzeer waarbij de wondjes open zijn, dan dient u uw kind thuis te houden in verband met het grote besmettingsgevaar.