Identiteit

Missie, visie
Wij zijn een school waar veiligheid, zekerheid en geborgenheid voorop staan. We bieden een onderwijskundig klimaat waarbij we ieder kind uitdagen, erkennen en waarderen op zijn/ haar eigen niveau.

Identiteit
Wij geven onze katholieke identiteit vorm in onze catecheselessen, het vieren van de christelijke feestdagen en in de sfeer waarin wij als leerkrachten omgaan met elkaar en met de kinderen. We geven daarbij zaken als solidariteit, betrokkenheid en respect voor elkaar een actieve plaats in ons onderwijs.