Inspectie van het basisonderwijs


Door de inspectie van het basisonderwijs is verzocht de volgende informatie in de schoolgids op te nemen.
  Voor uitgebreide informatie kunt u inloggen op: www.onderwijsinspectie.nl
Bij "schoolnaam" typt u: rkbs Willibrordus.
Inspectie van het onderwijs voor vragen:
info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Visie & missie

Schoolgids