De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. De OR bestaat uit een enthousiast team van ouders, die extra betrokken zijn bij de school. De OR regelt/ bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, het paasontbijt en de Avond-4-daagse. De OR vergadert circa 10 keer per jaar op dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter of via or@willibrordusbk.nl. De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids.

Bestuur Ouderraad: (zie ook onderstaande foto)

Dagelijks bestuur:

Kim Beemsterboer (voorzitter)

Anita Raggers (secretaris)

Janna Arjaans (penningmeester)

Overige bestuursleden:

· Bianca Poeser

· Irene Paartman

· Jolanda Elenbaas

· Laura Koop

· Linda Ruiter

· Marit Appelman

· Mirella Weel

· Sandra Botman

· Sasja van Duppen

Namens het team zitten juf Debbie en meester Remco de vergaderingen bij. De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl