De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. De OR bestaat uit een enthousiast team van ouders, die extra betrokken is bij de school. De OR regelt/bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, het paasontbijt en de Avond-4-daagse. De OR vergadert circa 10 keer per jaar op dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter of via or@willibrordusbk.nl. De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids.

Ouderraad:

Kim Beemsterboer (voorzitter)

Laura Koop (secretaris)

Janna Arjaans (penningmeester)

Anita Raggers

Bianca Poeser

Irene Paartman

Linda Ruiter

Melanie Klein

Mirella Weel

Sandra Botman

Sasja van Duppen

 

Namens het team nemen twee leerkrachten deel aan de vergaderingen. De ouderraad is per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl