De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. De OR bestaat uit een enthousiast team van ouders, die extra betrokken zijn bij de school. De OR regelt/ bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, het paasontbijt en de Avond-4-daagse. 

De OR vergadert circa 10 keer per jaar op dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter of via or@willibrordusbk.nl.
Nieuwe vacatures worden aan het begin van het schooljaar middels verkiezingen opgevuld.

De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage vindt u in de schoolgids.

Leden Ouderraad:
Dagelijks bestuur: Kim Beemsterboer (voorzitter), Gerda Reijn (secretaris) en Silvia Grent (penningmeester)

Andere ouderraadsleden:
  • Irene Paartman
  • Brenda Apeldoorn
  • Angelique van Leeuwen
  • Bianca van de Velden
  • Janna Arjaans
  • Anita Raggers
  • Elina Padberg
  • Jolanda Elenbaas
  • Laura Koop
  • Sasja van Duppen
Namens het team zitten juf Debbie en meester Remco de vergaderingen bij.

De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl

Visie & missie

Schoolgids