De tussenschoolse opvang (TSO)
 
De TSO op de Willibrordus is in handen van Smallsteps kinderopvang, handelend onder de naam ff-pauze.nl.
Het team van de TSO bestaat uit pedagogisch medewerkers vanuit de Smallsteps locatie Villa Sprookjestuin.

De algemene voorwaarden en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website. 

Nieuwsbrief TSO oktober 2018