De tussenschoolse opvang (TSO)
 
Met ingang van 1 oktober 2016 verzorgt Smallsteps kinderopvang, handelend onder de naam ff-pauze.nl de TSO.
Het team van de TSO bestaat uit pedagogisch medewerkers vanuit de Smallsteps locaties Villa Sprookjestuin en Jubelz en vrijwilligers vanuit de school.
Uitgebreide informatie over de TSO, de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website.