De tussenschoolse opvang (TSO)
 
Met ingang van 1 oktober 2016 verzorgt Smallsteps kinderopvang, handelend onder de naam ff-pauze.nl de TSO.
Het team van de TSO bestaat uit pedagogisch medewerkers vanuit de Smallsteps locatie Villa Sprookjestuin.
De algemene voorwaarden en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze website.