Nieuwe leerling

Inschrijfformulier 
* Voor de inschrijving van uw kind, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier.
Wilt u naast het 'inschrijfformulier' ook het onderstaande 'entreeformulier' invullen?
Beide formulieren mag u opsturen naar directie@willibrordusbk.nl of geprint inleveren.

Entreeformulier
 * Als aanvulling op het inschrijfformulier

Bij inschrijving is een kopie van het ID-bewijs verplicht.

 

Verlofaanvraag:

Verlofformulier
* Dit formulier vult u online in en stuurt u digitaal naar ' directie@willibrordusbk.nl '
* Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd.