De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. De OR bestaat uit een enthousiast team van ouders, die extra betrokken zijn bij de school. De OR regelt/ bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, het paasontbijt en de Avond-4-daagse. 

De OR vergadert circa 10 keer per jaar op dinsdag. De verslagen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter of via or@willibrordusbk.nl. Het uitgangspunt is dat uit elke groep een ouder in de OR is vertegenwoordigd. De ouders die in de OR zitting hebben, worden door de ouders van de betreffende groep gekozen. Nieuwe vacatures worden aan het begin van het schooljaar middels verkiezingen opgevuld.


De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage in de schoolgids.

 

Groep Ouderraadslid

1/2a      Kim Beemsterboer

1/2b      Janna Arjaans & Anita Raggers

1/2c      Sylvia Grent (penningmeester)

3a         Gerda Spruit-Reijn

3/4b      Richard Huisman & Angelique Buisman

4a         Irene Paartman

5           Brenda Apeldoorn & Elina Padberg

6a         Jolanda Jones

7a         Bianca van de Velden (voorzitter)

7/8b      Angelique van Leeuwen

    
8a         Geen  

 
Namens het team zitten Debbie el Amrani en Ester van der Deure de vergaderingen bij.

De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl