De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. Het uitgangspunt is dat er vanuit iedere groep een ouder in de ouderraad plaatsneemt en hij/zij deze groep binnen de ouderraad vertegenwoordigt.
 
De ouderraad regelt/bespreekt, in overleg met de leerkrachten, allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, het schoolreisje van groep 3 t/m 7, de schoolfotograaf, Paasontbijt, de Avond-4-Daagse en meer. Daarnaast vormt de ouderraad, als vertegenwoordiging van alle ouders, een klankbord voor de leerkrachten en directie.
 
De ouders die in de ouderraad zitting hebben, worden in principe voor 4 jaar aangesteld. In het begin van een nieuw schooljaar worden er verkiezingen gehouden om vacatures in te vullen. Gezien de gekozen periode van 4 jaar vinden er over het algemeen alleen verkiezingen plaats in
de groepen 1 en 5.
In de kleutergroepen wordt om het jaar een ouderraadslid gekozen in verband met de vele activiteiten in deze groepen.

De informatie over de ouderbijdrage en een overzicht van de ouderbijdrage kunt u vinden in deze link of in de schoolgids.

 

Groep Ouderraadslid

1/2a      Kim Beemsterboer

1/2b      Janna Arjaans & Anita Raggers

1/2c      Sylvia Grent (penningmeester)

3a         Gerda Spruit-Reijn

3/4b      Richard Huisman & Angelique Buisman

4a         Irene Paartman

5           Brenda Apeldoorn & Elina Padberg

6a         Jolanda Jones

7a         Bianca van de Velden (voorzitter)

7/8b      Angelique van Leeuwen

    
8b         Geen  

 
Namens het team zitten Debbie el Amrani en Ester van der Deure de vergaderingen bij.

De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@willibrordusbk.nl