Sponsoring

In het onderwijs wordt het steeds meer gebruikelijk om sponsorgeld aan het bedrijfsleven te vragen. Met deze extra bijdragen kunnen materialen worden aangeschaft die niet of in onvoldoende mate door de overheid worden gesubsidieerd.

Via het bedrijfsleven hebben we de afgelopen jaren een bijdrage gehad voor onze geluidsinstallatie, voor de inrichting van onze bibliotheek en voor de schommels op de speelplaats.
Wat betreft de sponsoring voeren we het volgende beleid:
Extra gelden zijn welkom zolang dat niet leidt tot onderwijsinhoudelijke verplichtingen en/of tegenprestaties van de leerlingen of de ouders.