Rots en Water

Op de Willibrordusschool krijgen alle groepen Rots en Water training aangeboden.
Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen  op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 


De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:
  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing 
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 
  • Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • Het herkennen en aangeven van grenzen
  • En bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • Jezelf zijn in contact met anderen
  • Voor anderen opkomen
  • Concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

De Jozefschool heeft meerdere leerkrachten die gecertificeerd zijn om deze trainingen te verzorgen.